Expired: Yuva köy Tp.2492 parsele ait mevzii (Töyko) İmar Planı ile mer’i imar planı sınırı içerisinde yapılmış plan değişiklikleri kapsamında yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin UİP revizyonu.

1/1000 ölçekli UİP

 

07.02.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY  SÜREYLE ASKIDA KALACAKTIR.

Share