Yenimahalle Kadın Dostu Belediye Unvanına Kavuşuyor

Yenimahalle Belediyesi,UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) tarafından yürütülen veTBB (Türkiye Belediyeler Birliği) tarafından desteklenen “Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı” kapsamında, 2019-2020 yılında yürürlüğe alınacak Yerel Eşitlik Eylem Planı Sunumunu gerçekleştirerek Türkiye’de Kadın Dostu Belediye unvanını alan 5’inci belediye olma yolundaki en somut adımını attı.
Yerel Eşitlik Eylem Planı İçin Ortak Çalışma

Ankara Plaza Hotel’de gerçekleştirilen sunuma Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, UNFPA Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem Ağduk, TBB Genle Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yerel yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliği prensibini yerleştirerek yerel yönetimler ve kadın örgütlerinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan “Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı” kapsamında,Yenimahalle Belediyesi AB ofisi tarafından hazırlanan “Yerel Eşitlik Eylem Planı” taslak metnine son halinin kazandırılması için projede bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmak üzere sunum gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediyesi’nin bu zamana kadar kadınlarla ilgili olarak yapmış olduğu ve proje ortağı olarak destek verdiği birçok projenin detaylarının belirtildiği seminerde, şiddet mağduru kadınların sosyo-ekonomik destek sistemlerinin geliştirilmesi, Pandora- Kadın girişimciler için Avrupa fırsatlarını keşfetme projesi, Yaşama Sığınan Kadınlar Projesi, Toplumsal Cinsiyet Aktivist Eğitimi Projesi, belediye bünyesinde bulunan Kadın Danışma Merkezi gibi birçok proje detaylandırılarak proje ortaklarıyla fikir alışverişi yapıldı.

Altı ana başlıkta sunuldu

Eğitim, istihdam, şiddet, sağlık, katılım ve kentsel hizmetler olarak altı ana başlıktan oluşan Yenimahalle Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında 2 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler sunumu tüm ayrıntılarıyla katılımcılara anlatıldı. Belediye bünyesinde hizmet veren bütün müdürlüklerin katılımı ve desteğiyle gerçekleştirilecek faaliyetler, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ana etken olarak sunuldu.

Yenimahalle’de kadına tam destek

Belediye olarak kadın hakları ve kadınların toplumda yaşadığı sıkıntıların çözümü açısından birçok projenin üretildiğinin altını çizen Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için hukuki düzenlemelerin yanında kadınların toplumsal hayatta güçlenmesi için yerel yönetimlere ve belediyelere büyük görevler düşmektedir. Belediyemizde bir kadın meclisimiz bulunmaktadır ve çalışanların yarıdan fazlası kadındır. Ayrıca şiddet gören kadınlar için 2015 senesinde açılan Kadın Sığınma Evimizde alanında uzman personeller tarafından onların toplumsal hayattan uzaklaşmaması için her türlü destek verilmektedir. Böylesine önemli bir projeye ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Share