Yenimahalle Belediyesi Kalite Standartlarına Göre Çalışıyor

Yenimahalle Belediyesi,TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine hak kazanmak ve belgede var olan güncellemelere uyum sağlamak amacıyla, iç tetkik birimleri öncülüğünde, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara’nın tek kalite standartlı belgesi olan Yenimahalle Belediyesi, güncellenen 2015 kalite standardına da sahip olmak için harekete geçti.
2015 Kalite standardı belgesinde sona yaklaşıldı

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu(ISO), her beş yılda bir  kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşmeyle beraber tedarik zincirindeki faaliyetlerin karmaşık hale gelmesi, kuruluşların iş yapma şekillerinin değişiklik göstermesi, iş yapılan tüm taraflarda ve vatandaşlarda beklenti artışı, bilgiye erişimin kolaylaşması ve günümüz toplumunun kendini daha güçlü ifade etmesiamacıyla revizyon ihtiyacını gündeme getirdi. Bu bağlamda  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı,Türk Standartları Enstitüsü tarafından Ocak 2016’da Türk Standardı(TS EN 9001:2015) olarak yayımlandı.

25 müdürlükte kriterler belirleniyor

Yenimahalle Belediyesinde, 25 müdürlük ve kalite yönetim sistem temsilciliği ile çalışan iç tetkik birimi, kurum içinde var olan eksiklikleri, uyulması gereken kriterleri belirledi. Kalite Yönetim Sistemi Standartları doğrultusunda liderlik,müşteri odaklılık, kalite politikası, kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar, kalite hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama, operasyonel planlama ve kontrol başlıkları altında denetleme yapıldı. TS EN 9001:2015 Kalite Standardına uygunluğun sağlanması için her gün gelişen küresel dünyaya ve iletişim teknolojilerine uyum sağlamak amacıyla belirlenen kalite politikası çerçevesinde çalışmalara devam ediliyor.

Kalitenin temeli “Sosyal Belediyecilik

Kalite politikasını sosyal belediyecilik üzerine kuran Yenimahalle Belediyesi, sırasıyla Yenimahalle halkının ve tüm çalışanların katılımları ile yapılacak hizmetleri objektif, güvenilir ve gelişmelere açık olarak sunmak, gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamak, insan odaklı bakış açısından ödün vermemek, yasal ve diğer uygulanabilir şartlara bağlı kalarak Kalite Yönetimi Sistemi performansını sürekli iyileştirmek, kentsel değerlere ve sosyal yaşamın gidişatına katkıda bulunmak ve diğer tüm belediyelere örnek olmak gibi temel maddeleri kalite politikasının ana unsurları olarak ortaya koydu.

Uluslararası standartlarda belediyecilik anlayışı içerisindeyiz”

Göreve geldiği günden beri sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, insan odaklı, vatandaşın hizmete ulaşımını kolaylaştıran bir bakış açısıyla projeler üretildiğini ifade eden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Belediye olarak yaptığımız hizmetlerin tümünde öncelik olarak Yenimahalle sakinlerinin huzuru ve güveni düşünülerek hareket edilmektedir. Saygı ve dürüstlük temeline dayanarak, uluslararası standartlara uygun, şeffaf ve erişilebilir hizmet temel politikamızdır. Yetkili kurumlarca yapılan denetlemelerde başarılı olunması ve sonucunda gerekli belgelendirmeye hak kazanılması bizim için büyük önem ifade etmektedir” dedi.

Share