Yenimahalle Belediyesi Aralık Ayı Meclis Gündemi

MECLİS GÜNDEMİ

G Ü N D E M:

 

1- Denetim Komisyonuna üye seçimi hk. (Başkanlık Teklifi)

2- Yuva Mahallesi 1925, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1934, 1935 nolu parsellerin tapu kütüklerinin kapatılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz hk. (Başkanlık Teklifi)

3- 5928 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

4- 5924 ada 7 parselin güneyinde bulunan yola olan cephesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

5- 61124 ada 3 parselde trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

6- Sözleşmeli Personel Ücretleri hk. (Başkanlık Teklifi)

7- Zabıta Müdürlüğü Personellerinin Fazla Çalışma Ücretleri hk. (Başkanlık Teklifi)

8- Bolu İli Mengen Belediyesinin İş Makinesinin Tamiri hk. (Başkanlık Teklifi)

9- Demet 2. Etap Analiz Hatası hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

10- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Yönetmeliklerinde yapılacak değişiklikler hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

11- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2017 yılı harç miktarları hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

12- Kayalar Mahallesi 41456 ada 21 parseldeki hissenin Yakacık Mahallesi 44014 ada 8 parsel ve 44025 ada 5 parsellerle trampa edilmesi hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

13- İç Denetim Biriminin Kurulması hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

14- Batıkent bölgesinde yapılan veya yapılacak olan bir parka Şehit Polis Memuru Mustafa YİĞİTALP  isminin verilmesi hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

15- Barıştepe Mahallesinde bulunan 785-787-791 Sokaklar arasındaki parka Ordu Şehidimiz Muhammed Ali SARI isminin verilmesi hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

16- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yakacık Mahallesinin eksiklerinin araştırılması hk. (Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu)

17- Kadına Şiddet Olayları ile ilgili İlçemizde neler yapılabileceğinin araştırılması hk. (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu)

18- Bölgemizde Gıda imalatı yapan esnafların denetlenmesi ve sorunlarının araştırılması hk. (Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu)

19- İlçemizde bulunan Sokak Hayvanlarının Çevreye ve İnsan sağlığına verebilecekleri zararların önlenmesi hk. (Organik Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Raporu)

20- Belediyemizce Sporun İnsan hayatındaki önemi konusunda broşür ve afiş basılarak dağıtılması hk. (Spor ve Gençlik Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun Müşterek Raporu)

21- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan parklarda görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir  kılavuz şeritleri yapılması hk. (Engelliler – Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu Raporu)

22- İlçemizde bulunan parklarımızın bir kaçında gazete ve kitap okuma alanı oluşturulması hk. (Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Turizm ve Tanıtım Komisyonunun Müşterek Raporu)

23- Veremle Savaş Haftası dolayısıyla etkinlikler ve programlar düzenlenmesi hk. (Çevre ve Sağlık  Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu)

24- Enerji Kaynaklarının bilinçli tüketilmesi ile ilgili konferans ve seminer düzenlenmesi hk. (Tüketici Hakları Komisyonu Raporu)

25- Çamlıca Mahallesindeki gecekondularda ikamet eden vatandaşlarımızın sıkıntılarının araştırılması  hk. (Mesken ve Gecekondu Komisyonu Raporu)

26- 22 Aralık – 05 Ocak Sarıkamış şehitleri anma günü etkinliği düzenlenmesi hk. (İnsan Hakları  Komisyonu Raporu)

27- Belediyemiz Birimlerinde 4857 Sayılı Yasaya bağlı çalışan işçilere iş sağlığı ve iş güvenliği  hakkında eğitici ve öğreticiler tarafından eğitim verilmesi hk. (İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu)

28- Kızılırmak – İvedik İsale Hattı Susuz Etabı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

29- Yakacık Güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

30- Kızılırmak – İvedik İsale Hattı Anteks Etabı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

31- 41767 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

28 Aralık 2016 Çarşamba 09:50
Share