MECLİS GÜNDEMİ OCAK

G Ü N D E M:

1- Denetim Komisyonuna üye seçimi hk. Başkanlık Teklifi

2- Sözleşmeli Personel Ücretleri hk.  Başkanlık Teklifi

3-Kredi kullanımı hususunda Belediye Başkanı Sayın Fethi YAŞAR’a yetki verilmesi hk. Başkanlık Teklifi

4- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 64469 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

5- Serhat Mahallesi 43325 ada 15 ve 17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

6- İvedik Mahallesi Karayolları Kampüs Alanı Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

7- 46259, 46260 ve 46261 adalar arasındaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

8- Yenimahalle İlçesi, Varlık Mahallesi 9011 ada güneybatısı ile 5797 ve 5898 adalar güneyinde, Çubuk çayının kuzeyinde kalan Park alanı ve Yakacık Mahallesi 43844 ada 1 parselde Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

9- İmar Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde alınacak Ücret Tarifesi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

10- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınacak vergiler hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

11- Yakacık Mahallesi sınırları dahilinde 43983 ada 1 parseldeki mülkiyeti Belediyemize ait 4459m2 alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bedelsiz devri hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

12- Belediyemiz bünyesindeki Kreş ve Gündüzbakımevlerindeki 3-6 yaş arasındaki çocuklara çeşitli spor branşlarına teşvik edici faaliyetler düzenlenmesi hk. Spor ve Gençlik Komisyonu ile İnceleme ve Araştırma Komisyonunun Müşterek Raporu

13- Lösemili Çocukların aile bireylerine iş imkanları sağlanması hk. Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Müşterek Raporu

14- 1-7 Ocak Veremle Savaş Haftası dolayısıyla bu hastalıktan korunma yollarıyla ilgili bilinçlendirme amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmesi hk. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonunun Müşterek Raporu

15- 11-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla “ Bilinçli Enerji Tüketimi” konulu eğitim seminerleri düzenlenmesi hk. Tüketici Hakları Komisyonu ile Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu

16- Sigaranın zararları ve sigarayı bırakma yöntemleri ile ilgili afiş ve broşür basılarak dağıtılması hk. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu

17- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Tepealtı Mahallemizin eksiklerinin araştırılması hk. Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu

18- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik Yeni Yıl kutlamaları ve etkinlikleri düzenlenmesi hk. Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu

19- 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılı ilk yarısında takdir belgesi olan öğrencilerimize belediyemizce uygun görülecek hediyeler verilmesi ve kültür gezisi düzenlenmesi hk. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Turizm ve Tanıtım Komisyonunun Müşterek Raporu

20- Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör URAS’ın adının ilçemiz sınırları içerisinde yapılan veya yapılacak olan bir parka verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu

21- İlçemiz sınırları içerisindeki okul kantinlerinin daha sık denetimlerinin yapılacak engelli öğrencilerimize yönelik dizayn edilmeleri hk. Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu ile Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonunun Müşterek Raporu

22- Ergazi Mahallesi 43690 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

23- Yuva Mahallesi 63541 adanın doğusundaki Park Alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

24- Yakacık Mahallesi 44274 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

25- 13761 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

26- Ergazi Mahallesi 43689 ada 13 ve 14 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

Share

Meclis Gündemi – Nisan 2017

 

G Ü N D E M:

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyeleri içinden 3 Üyenin

Daimi Encümen Üyeliğine Üye Seçimi’nin yapılması hk. (Başkanlık Teklifi)

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerinin, İhtisas

Komisyonlarına Üye Seçimi’nin yapılması hk. (Başkanlık Teklifi)

3- Belediyemizin 2016 Yılına ait Faaliyet Raporu hk. (Başkanlık Teklifi)

4- 8221 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

5- 61234 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

6- 15977 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

7- 61307 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

8- 61383 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

9- 61015 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

10- 64469 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

Sayı   : 15986609.0.10                                                                                                         A N K A R A

Konu : Meclis Mutat Toplantısı.                                                                                         ……./……/2017

–  2  –

11- 61290 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

12- 61361 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

13- 61411 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

14- 44190 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

15- 15739 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

16- 15678 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

17- 14710 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

18- 43085 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

19- 15475 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

20- 61388 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

21- 8467 ada 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

22- 44668 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

23- 44668 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

24- Kızılırmak – İvedik İsale hattı Anteks (Ankara Tekstilciler Sitesi) Etabı 1/1000 ölçekli Revizyon

İmar Planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

25- Demetevler 2.Etap Analiz hatasından dolayı belediye hissesi ile şahıs hissesinin Trampa edilmesi

hk. (Başkanlık Teklifi)

26- Özel Kalem Müdürlüğü’nün Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hk. (Başkanlık Teklifi)

27- Nazım Hikmet Kültür Merkezi Zübeyde Hanım Nikah Salonunun Nikah ve Salon Ücretleri hk.

(Başkanlık Teklifi)

28- Şehirlerarası Cenaze Nakil Ücreti hk. (Başkanlık Teklifi)

29- Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR isminin Belediyemize ait olan bir parka veya tesise verilmesi

hk. (Başkanlık Teklifi)

30- İlçemizde mevcut veya yapılacak parklarda engelli çocuklarımıza uygun oyuncak gruplarının

kurulması hk. (Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonunun Müşterek

Raporu)

Sayı   : 15986609.0.10                                                                                                         A N K A R A

Konu : Meclis Mutat Toplantısı.                                                                                         ……./……/2017

–  3  –

31- 64550 ada 1 parselde Gündüz Bakımevi ile 60251 ada 7 parselde Gençlik Merkezi Tesislerine isim

verilmesi hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

32- Belediyemize ait mevcut veya yapılacak bir parka veya tesise Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş

Ömer GÜLÜNAY isminin verilmesi hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

33- İlçemiz sınırları içerisinde yeni yapılan bir parka Şehit Polis Memuru Çağdaş TAMKOÇ isminin

verilmesi hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

34- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gençlerimize yönelik sağlıklı beslenme ve sağlıklı spor ile ilgili

seminerler ve yarışmalar düzenlenmesi hk. (Spor ve Gençlik Komisyonu ile Çevre ve Sağlık

Komisyonunun Müşterek Raporu)

35- 18 Mart Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi hk. (Turizm ve

Tanıtım Komisyonu Raporu)

36- 18-24 Mart yaşlılar haftası dolayısıyla program ve etkinlikler düzenlenmesi hk. (Engelliler – Yaşlı

ve Kimsesizler Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu)

37- 15 Mart tüketici hakları dolayısıyla program ve etkinlikler düzenlenmesi hk. (Esnaf ve Sanatkarlar

Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu)

38- 2016 yılında Belediyemiz çalışmaları gereği budanan ağaçlardan çıkan odunların gecekondu

bölgesinde yaşayan yoksul vatandaşlarımıza verilip, verilmediği hk. (Mesken ve Gecekondu

Komisyonu Raporu)

39- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan seraların araştırılması hk. (Organik Tarım ve Hayvancılık

Komisyonu Raporu)

40- 04-08 Mart Yeşilay haftası dolayısıyla vatandaşlarımıza Yeşilay’ın önemi ile ilgili seminer

verilmesi hk. (Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile İnceleme ve Araştırma Komisyonunun

Müşterek Raporu)

41- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yuva Mahallesinin sorunlarının araştırılması hk. (Altyapı

Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu)

42- 08 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla program, etkinlik ve seminer düzenlenmesi hk. (Kadın

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu)

43- 41029 ada 35 ve 50 parsele ilişkin imar planı değişikliğine yapılan itiraz hk. (İmar ve Islah

Komisyonu Raporu)

44- Yeni Batı Mahallesi 13518 ada 4 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar

ve Islah Komisyonu Raporu)

Sayı   : 15986609.0.10                                                                                                         A N K A R A

Konu : Meclis Mutat Toplantısı.                                                                                         ……./……/2017

–  4  –

45- 7564 ada 1 parselin güneyinin (63805 ada 4 parsel ile 5044 ada 3 parsel arası) Pazar Yeri olarak

düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah

Komisyonu Raporu)

46- 15161 adanın güneyindeki park alanında (15163 ada ile 15161 ada 3 ve 4 parsel arası) Pazar Yeri

ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu

Raporu)

Bağlantı

47- 7255 ada 8 parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

48- 15896 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah

Komisyonu Raporu)

49- 44751 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu

Raporu)

50- 43106 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu

Raporu)

Share

MECLİS GÜNDEMİ-ŞUBAT-2017

G Ü N D E M:

1- 60583 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

2- 64429 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

3- 60324 ada 2 ve 60325 ada 2 parselin tevhidine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

4- Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Kaletepe Mahalleleri Muhtelif parsellere (Çöplük) ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süreci içinde yapılan itiraz hk. (Başkanlık Teklifi)

5- 15665 ada 46 parselde bulunan trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  hk. (Başkanlık Teklifi)

6- 43444 ada 1 nolu parselde plan notu değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

7- 2017 Yılı Yemek Kart Bedeli hk. (Başkanlık Teklifi)

8- İşletme ve İşletmeler Müdürlüğü’nün Finansman Kaynak İhtiyacı hk. (Başkanlık Teklifi)

9- Ankara Kalkınma Ajansı’nın, “2016 Teknik Destek Programı” kapsamında Yenimahalle Belediyesi  tarafından sunulacak olan, “Avrupa Gönüllü Elçisi, Yenimahalle” projesinin başarılı olması  durumunda, projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, Merve   ŞİMŞEK’in yetkili kılınması hk. (Başkanlık Teklifi)

10- Kiracı Kadriye EŞİN YAMAN ve Suat YAMAN ile İdaremiz arasındaki Uyuşmazlıkların Sulh ile tasfiyesi hk. (Başkanlık Teklifi)

11- Bolu İli Mengen Belediyesinin İş Makinesinin Tamiri hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu  Raporu)

12- Davacı Fadime ÇETİNKAYA ile İdaremiz arasında Sulh Sözleşmesi veya Protokol yapılması konusunda Belediye Başkanı Sn. Fethi YAŞAR’ın yetkilendirilmesi hk. (Kanun İdare ve Tarifeler  Komisyonu Raporu)

13- İlçemizde Doğalgaz kullanımından dolayı zehirlenmelerin önlenmesi hk. (Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu)

14- 06 – 11 Ocak Enerji tasarruf haftası dolayısıyla tasarrufun önemi hk. (Tüketici Hakları Komisyonu Raporu)

15- Kadına şiddetin önlenmesi ile ilgili broşür ve afişler bastırılarak dağıtılması hk. (Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Müşterek Raporu)

16- 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılı ilk yarısında takdir belgesi olan engelli öğrencilere uygun  hediyeler verilmesi hk. (Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu)

17- İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak bir parka veya tesise Yarbay Ali TATAR isminin verilmesi  hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

18- Belediyemiz bünyesinde Belediye personelimiz ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşacak arama  kurtarma ekibi oluşturulması hk. (İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile İnsan Hakları  Komisyonunun Müşterek Raporu)

19- Belediyemiz sınırları içerisinde sosyal bağların güçlenmesi amacı ile gençlerimizi ve yaşlılarımız kaynaştıracak etkinlikler düzenlenmesi hk. (Spor ve Gençlik Komisyonu ile Engelliler – Yaşlı ve  Kimsesizler Komisyonunun Müşterek Raporu)

20- Havaların soğuması nedeniyle yabani hayvanlara yem bırakılması hk. (Organik Tarım ve  Hayvancılık Komisyonu Raporu)

21- Belediyemiz bünyesindeki gecekondu bölgesinde altyapı ile ilgili sorunların incelenmesi hk.  (Altyapı Komisyonu ile Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu)

22- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi nitelik taşıyan Kabir, Türbe ve Mezarların incelenerek  gerekli restorasyon ve tamirlerin yapılması hk. (Turizm ve Tanıtım Komisyonu ile Teknik Harita  Komisyonunun Müşterek Raporu)

23- İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren kırtasiye ve okul malzemesi satışı yapan esnaflarımızın  sorunlarının araştırılması hk. (Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu)

24- Yuva Mahallesi 1925, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1934, 1935 nolu parsellerin tapu kütüklerinin  kapatılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

25- 5928 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

26- 5924 ada 7 parselin güneyinde bulunan yola olan cephesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu

27- 61124 ada 3 parselde trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

Share

Yenimahalle Belediyesi Aralık Ayı Meclis Gündemi

MECLİS GÜNDEMİ

G Ü N D E M:

 

1- Denetim Komisyonuna üye seçimi hk. (Başkanlık Teklifi)

2- Yuva Mahallesi 1925, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1934, 1935 nolu parsellerin tapu kütüklerinin kapatılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz hk. (Başkanlık Teklifi)

3- 5928 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

4- 5924 ada 7 parselin güneyinde bulunan yola olan cephesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

5- 61124 ada 3 parselde trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

6- Sözleşmeli Personel Ücretleri hk. (Başkanlık Teklifi)

7- Zabıta Müdürlüğü Personellerinin Fazla Çalışma Ücretleri hk. (Başkanlık Teklifi)

8- Bolu İli Mengen Belediyesinin İş Makinesinin Tamiri hk. (Başkanlık Teklifi)

9- Demet 2. Etap Analiz Hatası hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

10- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Yönetmeliklerinde yapılacak değişiklikler hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

11- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2017 yılı harç miktarları hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

12- Kayalar Mahallesi 41456 ada 21 parseldeki hissenin Yakacık Mahallesi 44014 ada 8 parsel ve 44025 ada 5 parsellerle trampa edilmesi hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

13- İç Denetim Biriminin Kurulması hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu)

14- Batıkent bölgesinde yapılan veya yapılacak olan bir parka Şehit Polis Memuru Mustafa YİĞİTALP  isminin verilmesi hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

15- Barıştepe Mahallesinde bulunan 785-787-791 Sokaklar arasındaki parka Ordu Şehidimiz Muhammed Ali SARI isminin verilmesi hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

16- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yakacık Mahallesinin eksiklerinin araştırılması hk. (Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu)

17- Kadına Şiddet Olayları ile ilgili İlçemizde neler yapılabileceğinin araştırılması hk. (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu)

18- Bölgemizde Gıda imalatı yapan esnafların denetlenmesi ve sorunlarının araştırılması hk. (Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu)

19- İlçemizde bulunan Sokak Hayvanlarının Çevreye ve İnsan sağlığına verebilecekleri zararların önlenmesi hk. (Organik Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Raporu)

20- Belediyemizce Sporun İnsan hayatındaki önemi konusunda broşür ve afiş basılarak dağıtılması hk. (Spor ve Gençlik Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun Müşterek Raporu)

21- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan parklarda görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir  kılavuz şeritleri yapılması hk. (Engelliler – Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu Raporu)

22- İlçemizde bulunan parklarımızın bir kaçında gazete ve kitap okuma alanı oluşturulması hk. (Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Turizm ve Tanıtım Komisyonunun Müşterek Raporu)

23- Veremle Savaş Haftası dolayısıyla etkinlikler ve programlar düzenlenmesi hk. (Çevre ve Sağlık  Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu)

24- Enerji Kaynaklarının bilinçli tüketilmesi ile ilgili konferans ve seminer düzenlenmesi hk. (Tüketici Hakları Komisyonu Raporu)

25- Çamlıca Mahallesindeki gecekondularda ikamet eden vatandaşlarımızın sıkıntılarının araştırılması  hk. (Mesken ve Gecekondu Komisyonu Raporu)

26- 22 Aralık – 05 Ocak Sarıkamış şehitleri anma günü etkinliği düzenlenmesi hk. (İnsan Hakları  Komisyonu Raporu)

27- Belediyemiz Birimlerinde 4857 Sayılı Yasaya bağlı çalışan işçilere iş sağlığı ve iş güvenliği  hakkında eğitici ve öğreticiler tarafından eğitim verilmesi hk. (İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu)

28- Kızılırmak – İvedik İsale Hattı Susuz Etabı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

29- Yakacık Güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

30- Kızılırmak – İvedik İsale Hattı Anteks Etabı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

31- 41767 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

28 Aralık 2016 Çarşamba 09:50
Share