Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür
Murat AKŞİT
Görev ve Sorumluluk Belediyemiz hizmetlerinde insan öğesinin en değerli varlık olduğu bilinci ve insana yatırım yapmanın halka hizmet kusursuzluğu yakalama gerçeğinden hareketle,tüm personelin eğitimi ve yönetime katılımını sağlayarak, çalışanlarımızın ve Yenimahallelilerin mutluluğu esas alınarak, hizmet verme çabası içinde Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği doğrultusunda 657 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışan personellerin maaşları ve diğer özlük haklarıyla ilgili işlemleri ilgili birime iletmek.
Vizyon Kaliteli hizmet için personelin gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda Öncü ve Örnek bir birim olmak.
Misyon Belediye Bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek, Gelişim seviyesini ve Personel kalitesini sürekli artırmak. Açıklama : Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten Belediyemizin;Sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani çalışan personeli eğitimli, mevzuata hakim ve halkla ilişkili bir konuma getirerek Belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.
Açıklama :

Bu vizyon için, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim sistemiyle

bütünleşerek, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personellerin eğitim

düzeyini arttırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı kendisine vizyon olarak

belirlemiştir.

Bu amaca ulaşabilmek için;

Yüksek nitelikli ve eğitimli insanların çalıştığı ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı

etkin ve verimli kullanan; öncü ve örnek bir birim olmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.

 

 

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

01 – 30  KASIM TARİHLERİ ARASINDAKİ AYLIK FAALİYETİ

AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELEN EVRAK  3.979 Adet
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN GİDEN EVRAK  1. 681 Adet
BELEDİYE MECLİSİ’NCE ALINAN  KARARLAR  52 Adet
BELEDİYE ENCÜMENİ’NCE ALINAN  KARARLAR    122 Adet
BELEDİYE ENCÜMENİ’NCE ALINAN ZABITA CEZA KARARLARI    86 Adet
RESMİ GAZETE İLANI    12 Adet
BASIN İLAN KURUMU İLANI( MAHALLİ GAZETE)     07 Adet
Share