Veteriner İşleri Müdürlüğü

Müdür İlker ÇELİK
Görev ve Sorumluluk             “Yaşama hakkı her canlı için temel bir haktır. Hayat gibi Doğada paylaşınca güzel ” anlayışıyla Yenimahalle Belediyesi olarak toplumsal, ahlaki, vicdani açıdan hayvan varlığının canlı olarak değerlendirilmesi ile sınırları  içerisinde  hayvan  popülasyon ve sağlığının  kontrol  altına  alınması, hayvanlardan  insanlara  geçen   (zoonoz)  hastalıklara  karşı  mücadele  etmek, ilçemiz sınırları içerisinden toplanan sokak  hayvanlarına gerekli müdahaleleri yaparak   sahiplendirmek, sahiplenilmeyen sokak hayvanlarını işaretleri üzerinde olacak şekilde alındıkları ortama ilgili Mevzuatlar çerçevesinde geri bırakmak bu hizmetlere yönelik  tesisleri  kurmak  ve  işletmek, bütün  bu  konularda  halkın  bilgi  düzeyini  arttırmak  amacı  ile  eğitim  çalışmalarını  yapmak ile ilgili hizmetleri yerine getirmekle görevlidir.
Vizyon               İnsan ve hayvan sağlığını temel öncelik olarak belirleyen ve yaptığı faaliyetlerde Ankara’da örnek teşkil eden bir Veteriner İşleri Müdürlüğü olmak.
Misyon              Yetki alanımız dahilinde insan ve hayvan haklarını her zaman ön planda tutan, mevzuatlar çerçevesinde hayvan sağlığının korunmasını ve popülasyonun kontrol altına alarak insan sağlığı mağduriyetini azaltmayı hedefleyen  bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmek.
 

2016 KASIM AYI FAALİYET RAPORU

Share