Sivil Savunma Uzmanlığı

Müdür Zübeyit YÜCEL
Görev ve Sorumluluk Çalışmalarımızda; 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu çerçevesinde, ülkemizde meydana gelebilecek doğal afetlere en etkin ve en çabuk şekilde müdahale etmek, can ve mal kayıplarını en asgariye indirebilmek için belediye olarak yapabileceklerimiz ve almamız gereken tedbirler konusunda üzerimize düşen görevleri en iyi biçimde yapmaktır. Bilindiği üzere ülkemizin %92 si deprem riski taşımakta ve nüfusumuzun %95 bu topraklarda yaşamaktadır.
Vizyon 5 yıl sonrasında; Bölge Halkını, girişimcisini ve çevreyi önemseyen, hizmeti ile bütünleşmiş yüksek nitelikli personeli ve yenilikçi teknik donanımı ile tanınan bir hizmet kuruluşu ve rehber olmak.
Misyon Eğitimli, bilinçli Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu bilincinde ve gayreti ile Toplum sağlığı ön planda her türlü tedbiri almak.
2016 KASIM AYI FAALİYET RAPORU
Share