Özel Kalem Müdürlüğü

Müdür Ayşegül TASAR
Görev ve Sorumluluk Müdürlüğümüzün Kuruluş amacı; Başkanlık Makamına doğrudan bağlı bir Birim olarak, Belediye Başkanının talimatlarını eksiksiz ve zamanında yerinde getirmek, vatandaşların Belediye hizmetleriyle ilgili konularda olan dilek ve şikayetlerini Başkanlık Makamına doğrudan ileterek geri dönüşümünü sağlamak, Başkanlık Makamının tüm görüşme ve ziyaretlerinin gerçekleşmesini sağlamak, Başkanlık Makamının Belediye Birimlerinin çalışmalarıyla ilgili talep ettiği bilgileri Birim sorumlularına ileterek geri dönüşümünü sağlamak, Belediyemiz Birimlerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemler için Birimlerimiz ile Başkanlık Makamı arasındaki gerekli iletişimi kurarak, işleyişin aksamadan yürütülmesini sağlamak, Başkanlık Makamının tüm İdari işlemlerinin, Protokol İşlemlerinin ,Çalışma Programının aksaksız yürütülmesini sağlamaktır.
Vizyon Çağdaş bir şekilde Doğru ve Dürüst Hizmet Sunmak
Misyon Belediyemizce gerçekleştirilecek olan, Stratejik Plan, Kalite Politikası ve Müdürlüğün Çalışma Yönetmeliği Esasları çerçevesinde, Müdürlük bünyesinde yürütülmekte olan tüm iş ve işlemlerin, zamanında,düzenli ve doğru bir biçimde yürütülmesini sağlamakla beraber, Müdürlüğün iş ve işlemlerin yürütülmesinde etken olan tüm personelin, bilgi ve yüksek performansının beraberinde, saygı ve sevgiye dayalı bir anlayış ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren, doğru ve dürüst bir Belediye için çalışan Birim olmaktır.
2016 KASIM  FAALİYET RAPORU

 

Müdürlüğümüzce Yayınlanan Genelge

KASIM  Ayı  İçerisinde  1 Genelge Yayınlanmamıştır
 

Müdürlüğümüze Gelen Evrak

 

105 Adet

 

Müdürlüğümüzden Giden Evrak

 

37 Adet

 

Başkanımızı Ziyaret Eden Kişi Sayısı

 

1248 Kişi

Gelen talep ve şikayet sayısı                                     8 Adet

Share