MECLİS GÜNDEMİ-ŞUBAT-2017

G Ü N D E M:

1- 60583 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

2- 64429 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

3- 60324 ada 2 ve 60325 ada 2 parselin tevhidine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

4- Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Kaletepe Mahalleleri Muhtelif parsellere (Çöplük) ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süreci içinde yapılan itiraz hk. (Başkanlık Teklifi)

5- 15665 ada 46 parselde bulunan trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  hk. (Başkanlık Teklifi)

6- 43444 ada 1 nolu parselde plan notu değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

7- 2017 Yılı Yemek Kart Bedeli hk. (Başkanlık Teklifi)

8- İşletme ve İşletmeler Müdürlüğü’nün Finansman Kaynak İhtiyacı hk. (Başkanlık Teklifi)

9- Ankara Kalkınma Ajansı’nın, “2016 Teknik Destek Programı” kapsamında Yenimahalle Belediyesi  tarafından sunulacak olan, “Avrupa Gönüllü Elçisi, Yenimahalle” projesinin başarılı olması  durumunda, projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, Merve   ŞİMŞEK’in yetkili kılınması hk. (Başkanlık Teklifi)

10- Kiracı Kadriye EŞİN YAMAN ve Suat YAMAN ile İdaremiz arasındaki Uyuşmazlıkların Sulh ile tasfiyesi hk. (Başkanlık Teklifi)

11- Bolu İli Mengen Belediyesinin İş Makinesinin Tamiri hk. (Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu  Raporu)

12- Davacı Fadime ÇETİNKAYA ile İdaremiz arasında Sulh Sözleşmesi veya Protokol yapılması konusunda Belediye Başkanı Sn. Fethi YAŞAR’ın yetkilendirilmesi hk. (Kanun İdare ve Tarifeler  Komisyonu Raporu)

13- İlçemizde Doğalgaz kullanımından dolayı zehirlenmelerin önlenmesi hk. (Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu)

14- 06 – 11 Ocak Enerji tasarruf haftası dolayısıyla tasarrufun önemi hk. (Tüketici Hakları Komisyonu Raporu)

15- Kadına şiddetin önlenmesi ile ilgili broşür ve afişler bastırılarak dağıtılması hk. (Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Müşterek Raporu)

16- 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılı ilk yarısında takdir belgesi olan engelli öğrencilere uygun  hediyeler verilmesi hk. (Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu)

17- İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak bir parka veya tesise Yarbay Ali TATAR isminin verilmesi  hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

18- Belediyemiz bünyesinde Belediye personelimiz ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşacak arama  kurtarma ekibi oluşturulması hk. (İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile İnsan Hakları  Komisyonunun Müşterek Raporu)

19- Belediyemiz sınırları içerisinde sosyal bağların güçlenmesi amacı ile gençlerimizi ve yaşlılarımız kaynaştıracak etkinlikler düzenlenmesi hk. (Spor ve Gençlik Komisyonu ile Engelliler – Yaşlı ve  Kimsesizler Komisyonunun Müşterek Raporu)

20- Havaların soğuması nedeniyle yabani hayvanlara yem bırakılması hk. (Organik Tarım ve  Hayvancılık Komisyonu Raporu)

21- Belediyemiz bünyesindeki gecekondu bölgesinde altyapı ile ilgili sorunların incelenmesi hk.  (Altyapı Komisyonu ile Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu)

22- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi nitelik taşıyan Kabir, Türbe ve Mezarların incelenerek  gerekli restorasyon ve tamirlerin yapılması hk. (Turizm ve Tanıtım Komisyonu ile Teknik Harita  Komisyonunun Müşterek Raporu)

23- İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren kırtasiye ve okul malzemesi satışı yapan esnaflarımızın  sorunlarının araştırılması hk. (Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu)

24- Yuva Mahallesi 1925, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1934, 1935 nolu parsellerin tapu kütüklerinin  kapatılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

25- 5928 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

26- 5924 ada 7 parselin güneyinde bulunan yola olan cephesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu

27- 61124 ada 3 parselde trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

Share