MECLİS GÜNDEMİ OCAK

G Ü N D E M:

1- Denetim Komisyonuna üye seçimi hk. Başkanlık Teklifi

2- Sözleşmeli Personel Ücretleri hk.  Başkanlık Teklifi

3-Kredi kullanımı hususunda Belediye Başkanı Sayın Fethi YAŞAR’a yetki verilmesi hk. Başkanlık Teklifi

4- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 64469 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

5- Serhat Mahallesi 43325 ada 15 ve 17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

6- İvedik Mahallesi Karayolları Kampüs Alanı Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

7- 46259, 46260 ve 46261 adalar arasındaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

8- Yenimahalle İlçesi, Varlık Mahallesi 9011 ada güneybatısı ile 5797 ve 5898 adalar güneyinde, Çubuk çayının kuzeyinde kalan Park alanı ve Yakacık Mahallesi 43844 ada 1 parselde Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. Başkanlık Teklifi

9- İmar Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde alınacak Ücret Tarifesi hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

10- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınacak vergiler hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

11- Yakacık Mahallesi sınırları dahilinde 43983 ada 1 parseldeki mülkiyeti Belediyemize ait 4459m2 alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bedelsiz devri hk. Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Raporu

12- Belediyemiz bünyesindeki Kreş ve Gündüzbakımevlerindeki 3-6 yaş arasındaki çocuklara çeşitli spor branşlarına teşvik edici faaliyetler düzenlenmesi hk. Spor ve Gençlik Komisyonu ile İnceleme ve Araştırma Komisyonunun Müşterek Raporu

13- Lösemili Çocukların aile bireylerine iş imkanları sağlanması hk. Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Müşterek Raporu

14- 1-7 Ocak Veremle Savaş Haftası dolayısıyla bu hastalıktan korunma yollarıyla ilgili bilinçlendirme amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmesi hk. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonunun Müşterek Raporu

15- 11-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla “ Bilinçli Enerji Tüketimi” konulu eğitim seminerleri düzenlenmesi hk. Tüketici Hakları Komisyonu ile Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu

16- Sigaranın zararları ve sigarayı bırakma yöntemleri ile ilgili afiş ve broşür basılarak dağıtılması hk. Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu

17- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Tepealtı Mahallemizin eksiklerinin araştırılması hk. Altyapı Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu

18- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik Yeni Yıl kutlamaları ve etkinlikleri düzenlenmesi hk. Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu

19- 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılı ilk yarısında takdir belgesi olan öğrencilerimize belediyemizce uygun görülecek hediyeler verilmesi ve kültür gezisi düzenlenmesi hk. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Turizm ve Tanıtım Komisyonunun Müşterek Raporu

20- Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör URAS’ın adının ilçemiz sınırları içerisinde yapılan veya yapılacak olan bir parka verilmesi hk. İsimlendirme Komisyonu Raporu

21- İlçemiz sınırları içerisindeki okul kantinlerinin daha sık denetimlerinin yapılacak engelli öğrencilerimize yönelik dizayn edilmeleri hk. Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler Komisyonu ile Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonunun Müşterek Raporu

22- Ergazi Mahallesi 43690 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

23- Yuva Mahallesi 63541 adanın doğusundaki Park Alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

24- Yakacık Mahallesi 44274 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

25- 13761 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

26- Ergazi Mahallesi 43689 ada 13 ve 14 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği hk. İmar ve Islah Komisyonu Raporu

Share