Meclis Gündemi – Nisan 2017

 

G Ü N D E M:

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyeleri içinden 3 Üyenin

Daimi Encümen Üyeliğine Üye Seçimi’nin yapılması hk. (Başkanlık Teklifi)

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Meclis Üyelerinin, İhtisas

Komisyonlarına Üye Seçimi’nin yapılması hk. (Başkanlık Teklifi)

3- Belediyemizin 2016 Yılına ait Faaliyet Raporu hk. (Başkanlık Teklifi)

4- 8221 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

5- 61234 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

6- 15977 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

7- 61307 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

8- 61383 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

9- 61015 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

10- 64469 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

Sayı   : 15986609.0.10                                                                                                         A N K A R A

Konu : Meclis Mutat Toplantısı.                                                                                         ……./……/2017

–  2  –

11- 61290 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

12- 61361 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

13- 61411 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

14- 44190 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

15- 15739 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

16- 15678 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

17- 14710 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

18- 43085 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

19- 15475 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

20- 61388 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

21- 8467 ada 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

22- 44668 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

23- 44668 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

24- Kızılırmak – İvedik İsale hattı Anteks (Ankara Tekstilciler Sitesi) Etabı 1/1000 ölçekli Revizyon

İmar Planı değişikliği hk. (Başkanlık Teklifi)

25- Demetevler 2.Etap Analiz hatasından dolayı belediye hissesi ile şahıs hissesinin Trampa edilmesi

hk. (Başkanlık Teklifi)

26- Özel Kalem Müdürlüğü’nün Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hk. (Başkanlık Teklifi)

27- Nazım Hikmet Kültür Merkezi Zübeyde Hanım Nikah Salonunun Nikah ve Salon Ücretleri hk.

(Başkanlık Teklifi)

28- Şehirlerarası Cenaze Nakil Ücreti hk. (Başkanlık Teklifi)

29- Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR isminin Belediyemize ait olan bir parka veya tesise verilmesi

hk. (Başkanlık Teklifi)

30- İlçemizde mevcut veya yapılacak parklarda engelli çocuklarımıza uygun oyuncak gruplarının

kurulması hk. (Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonunun Müşterek

Raporu)

Sayı   : 15986609.0.10                                                                                                         A N K A R A

Konu : Meclis Mutat Toplantısı.                                                                                         ……./……/2017

–  3  –

31- 64550 ada 1 parselde Gündüz Bakımevi ile 60251 ada 7 parselde Gençlik Merkezi Tesislerine isim

verilmesi hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

32- Belediyemize ait mevcut veya yapılacak bir parka veya tesise Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş

Ömer GÜLÜNAY isminin verilmesi hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

33- İlçemiz sınırları içerisinde yeni yapılan bir parka Şehit Polis Memuru Çağdaş TAMKOÇ isminin

verilmesi hk. (İsimlendirme Komisyonu Raporu)

34- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gençlerimize yönelik sağlıklı beslenme ve sağlıklı spor ile ilgili

seminerler ve yarışmalar düzenlenmesi hk. (Spor ve Gençlik Komisyonu ile Çevre ve Sağlık

Komisyonunun Müşterek Raporu)

35- 18 Mart Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi hk. (Turizm ve

Tanıtım Komisyonu Raporu)

36- 18-24 Mart yaşlılar haftası dolayısıyla program ve etkinlikler düzenlenmesi hk. (Engelliler – Yaşlı

ve Kimsesizler Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu)

37- 15 Mart tüketici hakları dolayısıyla program ve etkinlikler düzenlenmesi hk. (Esnaf ve Sanatkarlar

Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonunun Müşterek Raporu)

38- 2016 yılında Belediyemiz çalışmaları gereği budanan ağaçlardan çıkan odunların gecekondu

bölgesinde yaşayan yoksul vatandaşlarımıza verilip, verilmediği hk. (Mesken ve Gecekondu

Komisyonu Raporu)

39- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan seraların araştırılması hk. (Organik Tarım ve Hayvancılık

Komisyonu Raporu)

40- 04-08 Mart Yeşilay haftası dolayısıyla vatandaşlarımıza Yeşilay’ın önemi ile ilgili seminer

verilmesi hk. (Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile İnceleme ve Araştırma Komisyonunun

Müşterek Raporu)

41- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yuva Mahallesinin sorunlarının araştırılması hk. (Altyapı

Komisyonu ile Teknik Harita Komisyonunun Müşterek Raporu)

42- 08 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla program, etkinlik ve seminer düzenlenmesi hk. (Kadın

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonunun Müşterek Raporu)

43- 41029 ada 35 ve 50 parsele ilişkin imar planı değişikliğine yapılan itiraz hk. (İmar ve Islah

Komisyonu Raporu)

44- Yeni Batı Mahallesi 13518 ada 4 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar

ve Islah Komisyonu Raporu)

Sayı   : 15986609.0.10                                                                                                         A N K A R A

Konu : Meclis Mutat Toplantısı.                                                                                         ……./……/2017

–  4  –

45- 7564 ada 1 parselin güneyinin (63805 ada 4 parsel ile 5044 ada 3 parsel arası) Pazar Yeri olarak

düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah

Komisyonu Raporu)

46- 15161 adanın güneyindeki park alanında (15163 ada ile 15161 ada 3 ve 4 parsel arası) Pazar Yeri

ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu

Raporu)

Bağlantı

47- 7255 ada 8 parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu Raporu)

48- 15896 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah

Komisyonu Raporu)

49- 44751 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu

Raporu)

50- 43106 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. (İmar ve Islah Komisyonu

Raporu)

Share