İABB Büyümeye Devam Ediyor

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) 61’inci Olağan Meclis Toplantısı, Birlik Genel Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.
Yaşar, “Belediye Gelirleri Yasası Biran Önce Gündeme Gelmeli”

Pandemiyle belediyelerin yükü kat kat arttı

Konuşmasına Pandemi nedeniyle belediye gelirlerinde yaşanan sıkıntıyı vurgulayarak başlayan Başkan Yaşar, “Ülkemiz ve dünya bu virüs dolayısıyla hem sosyal yaşam açısından hem ekonomik açıdan çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bu süreç içerisinde yerel yönetimlere çok büyük görevler düşüyor. Belediyelerimiz asli görevlerinin dışında vatandaşların sıkıntılarını giderebilmek için farklı görevler de üstlenmek durumunda kaldı. Ekonomik olarak da hem devletten gelen gelirleri düştü hem de belediye olarak topladığı harçlar ve belediyenin kendi gelirleri düştü. Kira gelirlerini alamaz duruma geldik. Zaten 2014 yılından beri meclisimizde bütün grupların kabul ettiği belediye gelir yasası tüm çabalarımıza rağmen bir türlü düzenlenerek hayata geçirilemedi. Bilhassa küçük belediyelerimiz geliri ile giderini maalesef denkleştiremiyor. Çoğunun sigortaya, maliyeye, İller Bankasına ciddi borçları var. Buna rağmen başkan arkadaşlarımız görevlerini, kentte yaşayan insanlarını düşünerek fazlasıyla yapmaya çalıştı. Bu yasa bir an önce gündeme gelmelidir   ” diye konuştu.

Devlet baba ise yerel yönetimler anadır

Yaşar “‘Devlet baba ise yerel yönetimler de anadır’ ne yalnız başına baba ne de yalnız anne bir şey yaparak ailede bütünlüğü sağlayamaz. Anne ve baba uyumlu olursa o ailede birlik, bereket, huzur ve verim olur. Pandemi süreci de gösterdi ki belediyeler güçlü olursa halkın sıkıntıları da çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Onun için yerel yönetimler güçlendirilmeli, desteklenmelidir” dedi.

İABB’de üye belediye sayısı 191 oldu

Üye belediye başkanlarının katılımlarıyla yapılan meclis toplantısında birliğin 2019 yılı Faaliyet raporu ve gelir-gider kesin hesap cetveli görüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken 2020 yılı çalışma planı da görüşülerek karara bağlandı. Plan Bütçe komisyonunda görev alacak üyeler ile birlik encümeninde görev alacak encümen üyeleri de yapılan seçimle belirlendi. Öte yandan meclis toplantısının 4. Maddesinde yer alan yeni üyelik taleplerinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından 172 mevcut üyesi bulunan İABB, 19 yeni üye ile 191 üye sayısına ulaştı.

Share