Hukuk İşleri Müdürlüğü

Müdür Nihal ÇEPİÇ
Görev ve Sorumluluk Müdürlüğümüz; Belediyemiz leyh ve aleyhine adli veya idari yargı merciilerinde açılan davaları ve icra takiplerini ilgili yasal düzenlemelere göre yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Belediyemizin tüm birimlerine hitap eden Hukuki mevzuatın ve yayınların bulunduğu bir kütüphane kurulması ile, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararı ile veya Başkanlık Makamı tarafından gönderilen evrakın incelenerek talep edilen konularda hukuki görüş bildirilmesi, Belediyemizin tüm birimlerinin yapacağı iş ve işlemlerde hukuka uygun davranması konusunda önceden yönlendirici açıklamalarda bulunulması ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 4. maddesinde verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun yerine getirilmesidir.
Vizyon En çok dava kazananHukuk İşleri Müdürlüğü olmanın yanında, Belediyemizin bütün işlerinde Yasalara uygun hareket etmesini sağlamaktır.
Misyon Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak misyonumuz, kendimizi sürekli geliştirerek, hukuka bağlılık anlayışı ile hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, özel ve tüzel kişilere karşı Yenimahalle Belediyesini, adanmışlık ruhu ve takım çalışması ile en iyi şekilde savunmak ve belediye çalışmalarının yasalara uygun olarak yerine getirilmesine zemin hazırlamaktır.
      2016 KASIM AYI FAALİYET RAPORU

 
  01- 30 KASIM  tarihler arasında Müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 242 Giden evrak sayısı 224 açılan  dava sayısı 29, karara çıkan sayısı 41  mütalaa sayısı 4 olup  mahkemelere göre dağılımı aşağıda çıkarılmıştır.

 

 

ASLİYE İDARE SULH
Açılan dava: –

Karara çıkan dava:3
Hıfz olan dosya:11

Açılan dava: 9
Karara çıkan dava: 35Hıfz olan dava:34
Açılan dava: 2

Karara çıkan dava:2

Hıfz olan dosya:5

İŞ İCRA CEZA
Açılan dava :3

Karara çıkan dava:1

Hıfz olan dosya:1

Açılan dava:5

Karara çıkan dava:1

Hıfz olan dosya :2

Açılan dava :4

Karara çıka dava :7

Hıfz olan dosya :6

CUMHURİYET SAVCILIĞI VERGİ ASLİYE TİCARET
Açılan dava :-

Karara çıkan dava:
Hıfz olan dosya:

Açılan dava:2

Karara çıkan dava:5

Hıfz olan dosya:3

Açılan dava:

Karara çıkan dava:-

Hıfz olan dosya:-

ÇOCUK MAHKEMESİ EVRAK SAYISI MÜTALAA SAYISI
Açılan dava :-
Karara çıkan dava:Hıfz olan dosya:
Gelen Müdürlük evrak sayısı:353

Giden Müdürlük evrak sayısı: 255

Gelen Adli evrak Sayısı:226

Giden adli evrak sayısı:130

     3
01.11.2016 – 30.11.2016

SONUÇLANAN DAVA

Leyhte:25

Aleyhte: 24

Kısmen Kabul: 5

 

 

Share