HAKKIMIZDA

Sağlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasası gereğince kurulmuş olup; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Mevzuatı doğrultusunda mevcut kriterler ve esaslar, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları, Sağlık Genelgeleri, Belediye Meclisi ve Encümen Kararları, Başkanlık Emirleri, Zabıta ve Küşat Yönetmeliği’nin ilgili Maddeleri, Sıhhi Zabıta Talimatnamesi’ni göz önüne alarak önleyici, tedavi edici sağlık politikaları oluşturan ve bunun için gerekli önlemleri alan, cenaze defin işlemlerini en kısa sürede yapılmasını sağlayan ve konusu ile ilgili tüm mer’i mevzuat hükümlerini yerine getiren bir müdürlüktür.

MİSYON, VİZYON VE TEMEL İLKELER

 1. VİZYON

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri alanında Ankara’da örnek alınan bir Müdürlük olmak.

 

 1. MİSYON

Bölgemizdeki vatandaşlarımıza “Sağlıklı toplum, Sağlıklı nesiller” anlayışıyla, mevzuatın elverdiği ölçüde sağlıkta, hastalıkta ve  vefatta en iyi hizmeti sunabilmek için mevcut şartları hep ileriye taşıyan bir anlayışla hizmet planlaması yapmaktır.

 

 1. TEMEL İLKELER
 • Karar alma ve uygulama aşamalarında, kurum kültürünü ve ruhunu da göz önünde bulundurmak suretiyle, çalışanların ve vatandaşların katılımını ön planda tutarak katılımcılık,
 • Yapılan tüm faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenerek hesap verebilirlik,
 • Tüm vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini eşit düzeylerde karşılayarak insan odaklılık,
 • Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam koşullarını iyileştirmek için değerlendirme ve planlamalar yaparak ihtiyaçlara duyarlılık,
 • Çalışmalarını kamunun bilgisine sunarak şeffaflık,
 • Gelişen teknolojiyi takip ederek ve verilen hizmetin kalitesini her geçen gün iyiye doğru geliştirerek gelecek yönelimli olmak,
 • Koruyucu sağlık hizmetlerine önem vererek tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılacak payı düşürmek suretiyle düşük maliyetle çalışmak,
 • Vatandaşların verilen hizmetlerden kolayca yararlanmasını sağlayarak ulaşılabilirlik,
 • Planlar, programlar ve mevcut bütçeye bağlı kalan çalışmalar yaparak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak,
 • Verilen hizmetleri değerlendirerek önleyici ve düzeltici faaliyetler planlamak suretiyle işin takipçisi olmak ilkelerini esas almaktadır.
Share