Emlak İstimlak Müdürlüğü

Müdür Hamit DEMİRCİ
Görev ve Sorumluluk
Vizyon Belediyemize ait arazi ve gayrimenkullerinin en verimli şekilde bölge halkının hizmetine sunulmasını koordine etmektir.
Misyon Yasalar çerçevesinde gecekondulara tapu verme, taşınmazlarının ihale yolu ile satılabilmesi, Belediye gayrimenkullerinin envanterlerinin tutulması, Kamulaştırma işlemlerinin belirlenmesi, dijital arşivin oluşturulması, taşınmazların ihale yolu ile kiralandırılması ve bu işlemlerle ilgili hizmet verilmesi ve bu hizmetin de alanlara aktarılmasını sağlamaktır.

2016 KASIM AYLIK FAALİYET

Share