Bilgi İşlem Müdürlüğü

Müdür Kadir ŞİMŞEK
Görev ve Sorumluluk Müdürlüğümüz; Bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak suretiyle; belediye hizmetlerinin hızlı, hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımları tespit ederek gerekli sistemleri kurmak, işletmek ve bu alandaki yeni teknolojileri takip ederek belediyenin hizmetine sunmakla görevlidir.
Vizyon Halkımızın ve çalışanlarımızın belediyeye gelmeden de tüm iş ve işlemlerini dijital ortamda yapabileceği bir sistem kurarak bu konuda ilk olmak. Açıklama: Belediyemize Web tabanlı güçlü bir sistem kurmak suretiyle; AKOS projesi çerçevesinde toplanan bilgileri de kullanarak, halkımızın ve çalışanlarımızın ihtiyacı olan tüm iş ve işlemlerini bulunduğu yerden (internetten, cep telefonundan, KİOSK’lardan) yapmaları sağlanacaktır. Elektronik imza yasası da çıktığından dolayı, belediye olarak halkımıza e-imza sertifikası almaları teşvik edilecek, belediye yönetimi, bürokratlar ve ilgili çalışanlarımıza da e-imza sertifikası alındıktan sonra artık belediyeye gelmeden de tüm belediye hizmeti alınıp-verilebilecektir.
Misyon Bilgisayar teknolojisinden yararlanmak suretiyle; belediye hizmetlerinin hızlı, hatasız ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini sağlayan ve sürekli kendini yenileyen bir birim olmak. Açıklama: Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılım ve donanımları tespit ederek gerekli sistemleri kurmak, işletmek ve bu alandaki yeni teknolojileri takip ederek belediyemiz birimlerinin ve ilçe halkının hizmetine sunmak.

2016 KASIM AYI FAALİYET RAPORU

Share