BİLGİ EDİNME KANUNU HAKKINDA

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Birimi

 

Online Bilgi Edinme Başvurusu

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıdakilerden size uygun seçenekteki formu eksiksiz doldurunuz.

Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu

Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu

NOT: Cevap, talebinize bağlı olarak e-mail veya posta yolu ile gönderilecektir.

 

 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24 NİSAN 2004’te yürürlüğe girmiştir.
  Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Yenimahalle Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.
 • Bilgi ve belgeye erişim işlerini yürütmektedir.

Açıklamalar / Uyarılar

 • Herkes, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de ikamet eden yabancılar/faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar.
 • Belediyemiz web sitesinde “Bilgi Edinme Hakkı” linkinden veya bizzat başvuran herkes bu hizmetten yararlanabilir.
 • Bilgi Edinme Başvurularını, Yenimahalle Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne şahsen veya bilgiedinme@yenimahalle.bel.tr mail adresi aracılığı ile yapabilirsiniz.
 • Dilek, şikayet, uyarı ve önerilerinizi Bilgi Edinme Birimine değil, Yeni Masa’nın 444 93 64 no’lu telefonuna veya “İstek/Şikayet Formu” linkini kullanarak Belediyemize iletiniz.
 • Başvurular dilekçeyle, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile belirlenen matbu formu doldurmak suretiyle, faks veya e-posta yoluyla da yapılabilir. Başvuruda ad soyadı, açık adres ve imza mutlaka olmalıdır.
 • Elektronik posta ile yapılacak başvurular, Bilgi Edinme Başvurusu formları doldurularak yapılmalıdır.
 • E-posta yoluyla yapılan başvurularda T.C. Kimlik No kısmının doldurulması zorunludur.
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Telefonla başvuru kabul edilmemektedir.
 • Bilgi hangi kurumdan isteniyorsa, başvuru o kuruma yapılmalıdır.
 • Vatandaşlarımızın bilgi edinme hakkı kapsamında, Bilgi Edinme Kanunu’nda geçen, “Madde 27.- Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmünü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ”Madde 8.- Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.” Lütfen talep ettiğiniz bilginin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğine uygunluğunu ve kamuya açıklanmış veya erişimi zor bir bilgi olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanmak için yapılan başvurular, 15 iş günü içinde cevaplandırılır.
 • Başvurunun reddedilmesi hâlinde, 15 gün içerisinde bu Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.
 • Başvurular ilgili müdürlüklere online veya yazılı olarak bildirilir. İstisnalar hariç 15 iş günü içerisinde çözümlenen talebin sonucu Bilgi Edinme Birimi tarafından vatandaşa talep ettiği şekilde bildirilir.
 • Başvuru yapacak Gerçek veya Tüzel Kişilerin başvuru yapabilecekleri e-posta, yazışma ve bizzat başvuru adresleri aşağıda belirtilmiştir.

İletişim

      E-posta adresi: bilgiedinme@yenimahalle.bel.tr*

      *Bu e-mail adresi sadece “Bilgi Edinme Formlarının” gönderilmesi içindir.

      Yazışma ve Bizzat Başvuru Adresi:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı
Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi Edinme Birimi

Gayret Mahallesi İvedik Caddesi
No:33 06170 Yenimahalle/ANKARA

      Faks : 0 312 344 88 03/ 0 312 526 21 54

Konu ile ilgili olarak

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Vatandaşlık numaranızı bilmiyorsanız bu linki tıklayarak öğrenebilirsiniz.

5 Mayıs 2016 Perşembe 16:49
Share