Yenimahalle Kreşlerinde Yıl Sonu Coşkusu

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 11 kreşte yıl sonu etkinlikleri büyük bir coşkuyla yapıldı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan etkinliklerde minik öğrencilerin sergilediği performans beğeni topladı.

Yöresel gösterilerin ve modern dansların sergilendiği etkinlikler, salonu dolduran yüzlerce aile tarafından izlendi. Minik sakinlerin büyük mutluluk yaşadığı gece de çocukları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Atatürk Çocukları Korosu ile başlayan etkinliklerde, çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterilerinin yanı sıra, modern dans gösterileri ve çeşitli ülke çocuklarının  kostümleriyle yapılan “Dünya Çocukları” gösterisi ile sona erdi.

Eğitime harcanan paraya acımıyorum

Program sonunda minik öğrencilere ve ailelerine seslenen Yaşar, “İlçemizde çağdaş ve kaliteli eğitim hizmeti sunmak amacıyla hizmete açtığımız kreşlerde eğitim alan öğrencilerimizin sergilediği gösteriyi hep birlikte izledik. Eğitime harcanan paraya acımıyorum. 2009 yılından bugüne kreşler açıyoruz. Geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hijyene ve eğitime önem veren kreşlere verilen anlamlı bir ödüle layık görüldük. Çocuklarımızın temiz ve güvenli bir ortamda eğitim alması için çağın gereklerine uygun 13 kreşimizle sizlere hizmet sunuyoruz. Bunun yanından dershanelerin kapanması sonrasında ekonomik durumu yetersiz olan gençlerimizin eğitim alması amacıyla destek eğitim merkezlerini açtık. Bu merkezlerimizde 5 bin çocuğumuzu hiçbir ücret almadan üniversiteye hazırlıyoruz. Eğitimde büyük destek ve önem veriyoruz” dedi.

Share

Expired: Yenibatı Mahallesi 62675 Ada Yanı Park Yapım İşi

PARK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

YENİMAHALLE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Yenibatı Mahallesi 62675 Ada Yanı Park Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2022/488096

 

1-İdarenin
a) Adresi : İvedik Caddesi No:25 Yenimahalle Ankara YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123976735 – 3123976733
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahceler@yenimahalle.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6.355 m2 Alana 1 Adet Yeni Çocuk Parkı Yapımı Yenibatı Mahallesi 62675 Ada Yanı Park Yapım İşi Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 336 Sokak Üzeri Yenimahalle Ankara
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 () takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenimahalle Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yakacık Mahallesi 3563 Cadde No:48 Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.06.2022 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A Gurubu XVIII veya B Grubu III Gurup İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenimahalle Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yakacık Mahallesi 3563 Cadde No:48 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 () takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Share

Yenimahalle’de Ağaç Dikim Töreni

Kardelen Mahallesi’ne 200 mavi ladin dikildi

Yenimahalle Belediyesi yıl boyunca ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği ağaçlandırma seferberliğine ara vermeden devam ediyor.Yenimahalle’de ağaç dikim çalışmalarının yeni adresi Kardelen Mahallesi oldu.

200 mavi ladin ağacının toprakla buluştuğu ağaç dikme törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Yenimahalle’yi en üst noktaya taşımakta kararlıyız

Ağaçlandırma töreninde mahalle sakinlerine seslenen Yaşar, “Yaşanabilir bir Yenimahalle’yi yaratmak için göreve geldiğimiz günden bu yana çalışma arkadaşlarımızla birlikte durmaksızın çalışıyoruz. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi alt yapıda, üst yapıda, yeşil alanda, eğitimde, sporda, sanatta en üst noktaya taşımakta kararlıyız. Bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 973 ilçenin gelişmişlik düzeylerini ölçtüğü araştırması sonucunda Yenimahalle 5’inci sıraya yükselerek büyük gelişme göstermiştir.Hep beraber çalışarak daha üst sıralara çıkmak için uğraşacağız. Çünkü Yenimahalle’yi seviyoruz” dedi.

Sırada spor ve çocuk oyun alanı var

Yeşil bir Yenimahalle için yıl boyunca ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini belirterek sözlerini sürdüren Yaşar, “İlçemizde doğaya ve yeşil alana büyük önem veriyoruz, yeşil alan miktarının artması için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Mahalle sakinlerimizin talebi üzerine ağaçlandırma alanımızın yanına spor ve çocuk oyun alanının da yapımını tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Share

Yenimahalle Belediyesi’nden Annelere Yoga Eğitimi

Yenimahalleli anneler yoga yaptı

Yenimahalle Belediyesi anaokulu, kreşler ve gündüz bakımevlerinin minik sakinlerinin anneleri yoga seansında buluştu.

Ücretsiz olarak verilen yoga eğitimi ile annelere sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayan belediye, okulların bahçelerinde gerçekleşen yoga seanslarıyla annelere günün yorgunluğunu attırdı.

Her nefeste yenilenin

Yoga Academy Yenimahalle tarafından verilen yoga seanslarında Antrenör Nunam Nurgul Akan, orijinal yoga sistemi tekniklerini annelerle paylaştı.

Anneler, her nefeste yenilenin, doğru duruş ve doğru nefes, anda kalın, konsantrasyon, derin gevşeme ve mükemmel sağlık gibi tekniklerden oluşan çalışmalarda hareketleri ve nefesi birleştirerek duygularına hükmetti.

0’dan 100’e herkes için Yoga

1 saat süren yoga eğitiminin sonunda annelere ‘Yoga zihnin efendisidir’ diyen Akan, “Orijinal yoga sistemi neredeyse, orada refah, başarı, özgürlük ve mutluluk vardır. Beden, zihin, ruh bütünlüğü, 0’dan 100’e herkes için yoga. Duygularınızın yoga ile hakimi olun. Yoga hayat enerjisini arttırır,gergin eklemleri yumuşatır, hastalıkları önler ve iyileştirir, stresi giderir, beden ve zihni gevşetir” diye konuştu.

Share

Gençlik Festivaline Muhteşem Final

Yenimahalle’de Gazapizm Rüzgarı

Yenimahalle Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15 Mayıs’ta start verdiği “Yenimahalle Gençlik Festivali” muhteşem bir finalle son buldu.

Bir hafta boyunca spor turnuvalarından yarışmalara, dans gösterilerinden konsere kadar dolu dizgin bir programla ilçe sakinlerine bayram coşkusunu doyasıya yaşatan Yenimahalle Belediyesi, festivalin kapanış programında Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda Gazapizm konseri düzenledi.

Konser öncesi Just Dans Dünya Şampiyonu Umutcan Tütüncü ile birlikte dans yarışmalarına katılan ilçe sakinleri gün boyu karaoke, dart, spor ve oyun alanlarında güzel havanın tadını çıkardı. Etkinlikler çerçevesinde Yenimahalle Gençliği Bisiklet Dostluk Turu yapılırken, gün Gazapizm konseriyle son buldu.

Başkan Yaşar, “Bu Ülkeden Asla Vazgeçmeyin”

Konsere katılarak gençlere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Zorluklarla dolu, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz bu zorlukları az ya da çok yaşıyoruz. Ama en çok üzüldüğüm Atatürk’ün milletimizin geleceğini ve vatanımızı emanet ettiği siz gençlerin yaşadığı sıkıntılar. Bizler şerbetliyiz, buna benzer günler yaşadık ancak siz gençlerimizin bu sıkıntıları yaşıyor olması, en çok da içinde bulunduğunuz umutsuzluk ve mutsuzluk beni üzüyor” dedi.

Yaşar, “Avrupalı, Amerikalı yaşıtlarınız ülke ülke gezerken sizlerin arkadaşlarınızla bir kahve içmek için bile para hesabı yaptığınızı biliyorum. Bazı yaşıtlarınız baba parasıyla lüks pozlar verirken; sizlerin fiyatları asgari ücretle yarışan bir spor ayakkabıyı anne babalarınıza söylemeye çekindiğinizi biliyorum. Okumak ve meslek edinmekten başka hiçbir derdi olmaması gereken siz güzel çocuklarımızın kurs ve kitap masraflarını karşılamakta zorlandığının farkındayım. Pırıl pırıl zihinleriyle, bu ülkenin en parlak üniversitelerinde okuyan gençlerimizin fayansçılık, kaynakçılık öğrenip yurt dışına kaçmak istediklerini biliyorum. Tıp okuyan çocuklarımızın ülkelerinden ümitlerini kestikleri için yabancı dil kurslarına gittiklerini biliyorum. Ancak sevgili gençler bir ağabeyiniz olarak söylüyorum, her gecenin bir sabahı vardır. Bu ülkeden asla vazgeçmeyin. Umudunuzu kaybetmeyin. Bilin ki hiçbir toprak size bu ülke kadar vatan olmayacaktır. Pes etmeyin, 1919’u düşünün. Bugünlerden daha mı iyiydi koşullar? Daha mı konforluydu? Pes ettiler mi, vazgeçtiler mi? Ne olursa olsun dediler mi, bırakıp gittiler mi? Bugünler de geçecek. Hem de tüm kalbimle inanıyorum ki siz Atatürk gençliği sayesinde geçecek” diye konuştu.

Gazapizm Batıkent’i Salladı

Vedat Dalokay Parkı’nın hınca hınç dolduğu konserde ünlü rap sanatçısı Anıl Murat Acar (Gazapizm) sevilen şarkılarını Başkentli hayranları için yorumladı. Batıkent’te düzenlenen konserde vatandaşlar şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Gecenin sonunda Başkan Yaşar tüm yurttaşlar adına Gazapizm’e çiçekle teşekkür ederken, konserde CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da vatandaşları yalnız bırakmadı.

Share

Yenimahalle Çalışanlarına Promosyon Müjdesi

Yenimahalle Belediyesi’nin işçi, memur ve sözleşmeli personel maaş promosyon ihalesi yapıldı.

9 bankanın kıran kırana mücadele ettiği ihaleyi 15 bin 50 TL ile Halk Bankası kazandı.

Personele tek seferde ödenecek

İhale sonucunda Halk Bankası ile imzalanan 3 yıl geçerli olacak sözleşmede, personelin maaşına tek seferde ödenmek üzere 15 bin 50 TL eklenecek.

Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran başkanlığında oluşturulan komisyona, konuyla ilgili yöneticilerin yanı sıra işçi ve memur sendikaları temsilcileri de katıldı.

“Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun”

Belediye personelinin ekonomik refahının kendisi için önemli olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışanlarının haklarını bu güne kadar hep koruduğunu ifade ederek “Promosyon ihalesi tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Share