1/1000 Ölçekli İvedik Tp.459-460 Nolu UİP İle Mer’i İmar Planı Sınırı İçerisinde Yapılmış Plan Değişiklikleri Kapsamında Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin UİP Revizyonu.

1/1000 ölçekli uip

1.11.2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıda kalacaktır.

Share